3M 3311K-55 Organic Vaporcatridge With Pre Filter

รหัสสินค้า : 3M-3311K-55

ราคา

208.65 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 208.65 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

3M-3311K-55 ตลับกรองไอระเหยสารตัวทำละลาย ขนาด 55 ซี.ซี. พร้อมแผ่นกรองฝุ่น ละออง รุ่น 3311K-55

3M 3311K-55 Organic Vaporcatridge With Pre Filter

  • ตลับกรองป้องกันฝุ่น ไอระเหย สารตัวทำละลาย
  • ตลับกรองมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ทำจากพลาสติก
  • ภายในบรรจุสารเคมีสำหรับดูดซับไอระเหยของสารอินทรีย์พร้อมแผ่นกรองอนุภาคติดเป็นส่วนหนึ่งของตลับ บรรจุสารดูดซับปริมาตร 55 ซีซี
  • ใช้สำหรับงานพ่นสี งานพ่นยาฆ่าแมลง งานเคลือบ และฟอกย้อมด้วยสารเคมี งานซ่อมบำรุง และงานล้างคราบไขมัน
  • สำหรับหน้ากากกรองเดี่ยวรุ่น 3000/3100/3200/7700
  • ปริมาณบรรจุ 10 ชิ้น/กล่อง